ระบบการตรวจสอบออกใบรับรอง

ระบบการตรวจสอบและออกใบรับรอง การปฎิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว คืออะไร?

คือระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวที่ดี เพื่อปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ การจัดเก็บข้อมูล การรายงาน ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๖๕:๒๐๑๒ และเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและการแสดงผล เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้ รับรองมาตรฐานคุณภาพข้าวให้ชาวนาได้ทันความต้องการใช้ประโยชน์

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเกษตรกรด้วยบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด

เพื่อเก็บข้อมูลพิกัดแปลงบน google map

เพื่อใช้งานระบบได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ แม้ไม่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท เพราะระบบถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ทั้งแบบ offline

สามารถให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจภาคสนาม เก็บข้อมูลการตรวจแปลง อย่าง สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ ผ่านระบบ Android Application